«Εκπαιδευτική δράση: “Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες …τηρώντας τις αποστάσεις!”»

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευόσμου και Νεάπολης, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν, στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών από απόσταση, την εκπαιδευτική δράση με τίτλο “Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες …τηρώντας τις αποστάσεις!”.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού, παρουσίασης και επικοινωνίας.

Οι μαθητές και μαθήτριες, των οποίων η συμμετοχή στη δράση είναι προαιρετική, καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών με στόχο να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα που θα επιλέξουν οι ίδιοι από τα προβλήματα που θα ανακοινωθούν έως τις 14- 12-2020 από τους διοργανωτές στη διεύθυνση: https://tinyurl.com/paizontasA. Η επίλυση όλων των προβλημάτων θα απαιτεί γενικές γνώσεις και δεξιότητες, δημιουργικότητα και φαντασία. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα προβλήματος παρατίθεται στο τέλος του εγγράφου.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα πρέπει να βιντεοσκοπήσουν το πείραμα που θα πραγματοποιήσουν με απλά υλικά που μπορούν να βρουν εύκολα στο σπίτι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλους τους κανόνες ασφάλειας όπως αυτοί σημειώνονται στις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας, με την επιφύλαξη νεότερων τυχόν σχετικών οδηγιών, και όπως περιγράφονται στους εργαστηριακούς οδηγούς, (ενδεικτικά, δείτε σχετικά: https://ekfekentrou.files.wordpress.com/2016/09/katalogos_organon_kai_syskeyon.pdf, σελ. 443).

Κάθε βίντεο είναι επιθυμητό να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

● Να είναι συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

● Να περιέχει τίτλο, περιγραφή του πειράματος και επιστημονική ερμηνεία του.

● Να μην φαίνονται τα πρόσωπα των συντελεστών (όρος αποκλεισμού).

● Να αναγράφονται εμφανώς το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας και το σχολείο φοίτησης.

Τα βίντεο, τα οποία μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. avi, mpg, wmv, κ.ά) πρέπει να αναρτηθούν σε αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο (π.χ. σε κάποιο Google drive, Dropbox ή άλλη παρόμοια υπηρεσία).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο, στέλνοντας κατάλληλο ηλεκτρονικό μήνυμα σε μία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου ή Νεάπολης). Όλοι/όλες οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν θα πάρουν έπαινο συμμετοχής και όλα τα επιστημονικά ορθά τεκμηριωμένα βίντεο, θα αναρτηθούν σε σχετικό κανάλι που θα δημιουργηθεί στο διαδίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της δράσης και με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών. Στο βαθμό που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους των διοργανωτών να παρουσιαστούν οι εργασίες των μαθητών/μαθητριών σε διαδικτυακή συνάντηση, υπό μορφή μαθητικού συνεδρίου.

Χρονοδιάγραμμα της εκπαιδευτικής δράσης: 14 Δεκεμβρίου – 11 Ιανουαρίου: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διεύθυνση https://tinyurl.com/paizontasA και της δήλωσης συγκατάθεσης συμμετοχής στη δράση του γονέα/κηδεμόνα (το έγγραφο μπορεί να ανακτηθεί από την παραπάνω διεύθυνση). Η δήλωση συγκατάθεσης θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη σε μορφή αρχείου εικόνας ή αρχείου τύπου .pdf με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου ή Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης). 14 Δεκεμβρίου – 21 Φεβρουαρίου: Πραγματοποίηση πειραμάτων, ανάρτησή τους σε αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο, ολοκλήρωση υποβολής της συμμετοχής στη δράση. 05 Μαρτίου – 07 Μαρτίου: Διοργάνωση διαδικτυακού συνεδρίου για παρουσίαση των εργασιών. 09 Μαρτίου – 12 Μαρτίου: Αποστολή βραβείων και επαίνων συμμετοχής στους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Ε.Κ.Φ.Ε. στις παρακάτω διευθύνσεις:

Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου (Υπεύθυνος: Θ. Πιερράτος): mail@ekfe-evosm.thess.sch.gr

Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης (Υπεύθυνος: Αθ. Καρούτης): mail@ekfe-neapol.thess.sch.gr

Η Οργανωτική Συντονίστρια Ελευθερία Ζάγκα

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση