Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Επειδή παρατηρήθηκε μεγάλος φόρτος του δικτύου και δυσκολία σύνδεσης στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι
εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση