6 Μαρτίου Ημέρα κατά της σχολικής Βίας

Στα πλαίσια των δράσεών μας κατά της σχολικής βίας , μεταξύ άλλων, ξεκινάμε την πιλοτική εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης

Σε συνεργασία με το Δίκτυο «Αντιγόνη» σχεδιάζουμε την πιλοτική εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης η οποία αποτελεί μια μέθοδο πρόληψης της ενδοσχολικής βίας μέσα από τη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν ανάμεσα στους μαθητές/τριες. Είναι μια διαδικασία, κατά την οποία μαθήτριες/τριες των μεγαλύτερων τάξεων, διαμεσολαβούν ,αφού εκπαιδευτούν από τους/τις εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο, διαμεσολαβούν για την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών ανάμεσα σε συμμαθητές και συμμαθήτριές τους.

Η σχολική διαμεσολάβηση από συνομηλίκους αποτελεί μία εναλλακτική πρακτική στο παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων και απόδοσης ευθυνών και τιμωριών από ενηλίκους. Με τη μέθοδο αυτή τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη προσφεύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές/τριες και ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μια συγκεκριμένη διαδικασία, ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσής τους, συμφωνούν στη λύση της και δεσμεύονται να τηρήσουν την αμοιβαία συμφωνία.

Η μέθοδος αυτή επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, που βασίζεται στον διάλογο, στην ενσυναίσθηση και στην ενεργητική ακρόαση, στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών στη διαχείριση συγκρούσεων (μέσα και έξω από το σχολείο),στη βελτίωση των σχέσεων και γενικότερα στη δημιουργία ενός υγιούς, θετικού, ασφαλούς και πιο δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η διαμεσολάβηση παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη:

  • Ενδυναμώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες με δεξιότητες και στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα και έξω από το σχολείο.
  • Βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν αυτογνωσία κι αυτοπεποίθηση, καθώς και κατανόηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους συμμαθητές/τριές τους.
  • Οικοδομεί ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική κοινότητα.
  • Αναπτύσσει χρήσιμα επικοινωνιακά εργαλεία και συμβάλει στη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον.

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση