Αίτηση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, δράση ΚΑ1

Το σχολείο μας αιτήθηκε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκειμένου να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στη δράση ΚΑ1 -Ατομικής Κινητικότητας.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας , τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπαθήσαμε για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων τέτοιων, ώστε αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένας μετασχηματιστικός, παράγοντας στο πλαίσιο του κοινωνικού περιβάλλοντός του.

Έτσι στοχεύσαμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μέσα από τη δράση ΚΑ1 του προγράμματος Erasmus+ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφέρουν άμεσες λύσεις, αλλά και θα συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου μας μελλοντικά.

Γιατί να συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα:

  • Προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας κάνοντας κάτι πρωτοποριακό, νέο και συναρπαστικό.
  • Διδάσκουμε και μαθαίνουμε για διαφορετικούς πολιτισμούς.
  • Χρησιμοποιούμε τις ευκολίες που παρέχουν οι ΤΠΕ για να μειώσουμε τις αποστάσεις και να επιτρέψουμε στους μαθητές και στους συναδέλφους μας να αγγίξουν το πιο μακρινό σημείο του Ευρωπαϊκού ορίζοντα και να εξερευνήσουμε κάτι που ήταν αδύνατον μέχρι τώρα.
  • Μαθαίνουμε για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Συναντιόμαστε και ανταλλάσουμε παιδαγωγικές ιδέες με άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. εμπλουτίζοντας έτσι τις εμπειρίες μας.
  • Ενημερώνουμε τους γονείς, τους κατοίκους της περιοχής μας, τις αρχές του σχολείου και άλλους για την εκπαιδευτική πρακτική του σχολείου μας.
  • Ενισχύουμε τις γνώσεις σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή πεδίο καθώς θα συνεργαζόμαστε  μόνιμα στο σχολείο μας προσεγγίζοντας ένα διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Βελτιώνουμε  τις γνώσεις μας στις ξένες γλώσσες.
  • Βελτιώνουμε τις μεθόδους διδασκαλίας συγκρίνοντας και υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις.
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση