ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

13ο & 23ο

Δημοτικά Σχολεία Ευόσμου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σχ. έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες και μαθητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι καθώς έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του δημοτικού σχολείου, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολικού μας συγκροτήματος, έτσι που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και να εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σκοπός λοιπόν του παρόντος σχολικού κανονισμού είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

Πλαίσιο κειμένου: ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου

Άρθρο 1

Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 1. Η υποδοχή των μαθητών/τριών της πρωινής ζώνης πραγματοποιείται από τις 7:00 έως τις 7:15. Για τον πρωινό κύκλο μαθημάτων η προσέλευση στον αύλειο χώρο ορίζεται από τις 8:00 έως τις 8:15. Με το χτύπημα του κουδουνιού, η πόρτα του σχολείου κλείνει και παραμένει  κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
 2. Η προσέλευση και η είσοδος των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο πραγματοποιείται από τη θύρα της οδού Πρωτομαγιάς. Η αποχώρηση γίνεται από την ίδια θύρα, με εξαίρεση τους/τις μικρούς/ές μαθητές/τριες της Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης, που αποχωρούν από την πλαϊνή θύρα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
 3. Με την άφιξη των παιδιών στο σχολείο οι γονείς ενδείκνυνται να αποχωρούν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνεται η είσοδος των μαθητών/τριών. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στον προαύλειο χώρο του σχολείου, κατά τον χρόνο παραμονής των μαθητών/τριών στην αυλή, για λόγους ασφαλείας.
 •  Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές/τριες μιας και η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αφού μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
 •  Η αποχώρηση των μαθητών/τριών για όλες τις τάξεις πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης  στις 13: 15.
 • Οι ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτές που δηλώνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο, δηλ. 15.00  και 16.00. Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα παιδιά.
 • Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει εκτελεστεί κατά τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών/τριών.

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 1. Κάθε μαθητής/τρια οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα δικαιολογείται η καθυστέρηση ή η απουσία του/της από την καθημερινή σχολική ζωή.
 2. Μαθητής/τρια που προσέρχεται στο σχολείο με καθυστέρηση, γίνεται δεκτός/ή στην τάξη, εφόσον ο γονέας του/της ή ο/η ίδιος/α ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου του. Αν διαπιστωθεί ότι ο/η ίδιος/α μαθητής/τρια προσέρχεται κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση, ενημερώνονται οι γονείς του/της.
 • Όταν ένα παιδί έχει σοβαρούς λόγους για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς του θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στο σχολείο, για να αναφέρουν τον λόγο απουσίας.
 • Άδεια αποχώρησης από το σχολείο χορηγείται σε μαθητή/τρια μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς, που κατά την κρίση των Διευθυντών, καλούνται να τον/την παραλάβουν αυτοπροσώπως.
 • Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, θρησκευτικού, εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (εκκλησιασμός, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, παρελάσεις, εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ.). Εξαιρούνται όσοι/ες απαλλάσσονται από τον νόμο.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ τάξεων.

Άρθρο 2

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΑΓΩΓΗ

 1. Οι σωστοί τρόποι συνοδεύουν παντού τον/τη μαθητή/τρια του 13ου και 23ου Δημοτικού Σχολείου. Στις σχέσεις του με τους άλλους, διευθυντές, δασκάλους/ες, συμμαθητές/τριες και προσωπικό σχολείου, εκδηλώνει πάντοτε σεβασμό και εκτίμηση.
 2. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, επιδιώκεται η τήρηση των κανόνων κάθε τάξης. Κατά βάση, οι μαθητές/τριες δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία, παρακολουθούν με προσοχή το μάθημα, συνεργάζονται αρμονικά, ενώ για κάθε πρόβλημα ή διαφωνία που τυχόν προκύπτει την επιλύουν συζητώντας ή ζητώντας τη συνδρομή του/της δασκάλου/ας τους.
 3. Η έξοδος των μαθητών/τριών από τις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, λήψη φαρμάκου κ.λπ).
 4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν επιτρέπεται  κάθε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ απαγορεύονται τα επικίνδυνα παιχνίδια.
 5. Στα διαλείμματα κανένα παιδί δεν παραμένει στην τάξη ή στους διαδρόμους του σχολείου, εκτός στην περίπτωση βροχής.
 6. Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές/τριες των μικρών τάξεων (Α΄, Β΄και Γ΄) πρέπει να παραμένουν στην μπροστινή αυλή, για λόγους ασφαλείας.
 7. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί λόγο τιμωρίας. Στο σχολείο ενθαρρύνεται πάντα η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να αισθάνεται την ασφάλεια ότι οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δύο σχολείων βρεθεί κοντά του πρόθυμα θα σκύψει πάνω στο θέμα που τον/την απασχολεί προς αποκατάστασή του.
 8. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να υπακούνε και να σέβονται όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και όχι μόνο τον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους.
 9. Είναι αναγκαίο οι μαθητές/τριες να μην προκαλούν φθορές στο σχολείο, διότι κάθε καταστροφή υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο αφιερώνουμε πολλές ώρες της ζωής μας καθημερινά. Κάθε εσκεμμένη καταστροφή αποκαθίσταται από αυτόν που την προκάλεσε.
 10. Δεν επιτρέπεται στον χώρο του σχολείου, αλλά και κατά την πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων, η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
 11. Οι μαθητές/τριες κατά την αναχώρηση τους από το σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών επισκέψεων  έως την επάνοδό τους, οφείλουν να υπακούν με σεβασμό στις υποδείξεις/συστάσεις όλων των συνοδών εκπαιδευτικών.

Άρθρο 3

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Στη σχολική κοινότητα οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται σωστά και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς. Αναντίρρητα, χρέος τους είναι να συνειδητοποιήσουν ότι η μη τήρηση των κανόνων υποβιβάζει τον ζωτικό τους χώρο και διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επισημαίνεται ότι από πλευράς των εκπαιδευτικών γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε προβλήματος που ανακύπτει μέσω παιδαγωγικών δράσεων και ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών. Εντούτοις, σε όσους/ες μαθητές/τριες δεν τηρούν τους κανονισμούς θα υποβάλλονται άμεσα κυρώσεις, προς αποφυγή επανάληψης:

 • Παρατήρηση από τον/την δάσκαλο/α ( 1η και 2η ).
 • Επίπληξη από το δάσκαλο.
 • Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Αποζημίωση για τυχόν προκληθείσα ζημιά

2. Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε μαθητής/τρια και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς

3. Τέλος, εάν παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

Άρθρο 4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:

 • τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
 • την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
 • την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 • την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι
 • τη συμμετοχή και συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
 • τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του
ΓΟΝΕΙΣ    

Άρθρο 5

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

 1. Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.
 •  Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο σχολείο τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου.
 • Η Διεύθυνση των σχολείων δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών τις ώρες γραφείου, μετά από συνεννόηση.
 • Ενημέρωση γονέων από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης γίνεται σε χρόνο που έχει οριστεί από τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας στο σχολείο. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών/τριών.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
 • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον Εκπαιδευτικό
 • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών
 • Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο ή/και επισκέπτονται τους Διευθυντές, όταν οι μαθητές/τριες βρίσκονται στις τάξεις και  όχι στον αύλειο χώρο.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικώς και εγκαίρως σε περίπτωση αργοπορίας τους. Τηλ. επικοινωνίας:13ο Δημ. Σχ. Ευόσμου 2310 587802, 23ο Δημ. Σχ. Ευόσμου 2310643540
 • Για οποιαδήποτε θέμα, παιδαγωγικό ή διδακτικό, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται στον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, μπορούν να απευθύνονται και στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνει τον δάσκαλο της τάξης ή τον διευθυντή, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κάθε χώρο του σχολείου.

Β. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

1. Ο/Η κηδεμόνας οφείλει να εγγράφεται στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και να συμμετέχει στις δραστηριότητές του προς όφελος του σχολείου.

2.Το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα και ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων. Ωστόσο, η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι απαραίτητη για την προαγωγή του σχολικού έργου.

3. Οι γονείς-κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτιρίου ή στην ενημερωμένη ιστοσελίδα των σχολείων (blogs.sch.gr/13dimevo στην καρτέλα “ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ” & 23dim-evosm.thess.sch.gr στην καρτέλα “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ” )

4. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου προς όφελος των μαθητών.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

13οΔημ. Σχολείο: 2310-587802-817, επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου  καθώς και το

mail :   mail@13dim-evosm.thess.sch.gr.

23οΔημ. Σχολείο: 2310-643540 , επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου  καθώς και το

mail :   mail@23dim-evosm.thess.sch.gr.

 Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε τα σχολεία μας να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι  μαθητές/τριές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της Σχολικής Κοινότητας.

ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

13ου & 23ου ΕΥΟΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Σχολικά, Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση