ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

13o & 23o ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Φ.6/1063/82763Δ1/23-5-2016  εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)   εδώ

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου  (Η βεβαίωση παρακολούθησης θα αποσταλεί μετά τις 15 Ιουνίου από το νηπιαγωγείο)

στ. Αίτηση εγγραφής που συμπληρώνεται στο σχολείο. 

ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 8.30-11.00

Για την εγγραφή στο ολοήμερο (προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά),  πρέπει να εργάζονται και οι δύο γονείς ή να έχουν κάρτα ανεργίας. Αίτηση εδώ

Στην περίπτωση που δεν διευκολύνουν οι παραπάνω ώρες μπορεί να γίνει εγγραφή σε μέρα και ώρα που θα κανονιστεί με ραντεβού.

 

                                                                                                                                   ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ                                                                                                                                            ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση