ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (επικαιροποιημένος )

13ο & 23ο

Δημοτικά Σχολεία Ευόσμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αξιότιμοι γονείς-κηδεμόνες,

Ευχόμαστε μια δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, ευημερία και καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα του 13ου & 23ου Δημ. Σχ.  Ευόσμου.

Σας ενημερώνουμε ότι καθώς έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του δημοτικού σχολείου, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολικού μας συγκροτήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και να εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει, ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σκοπός, λοιπόν, του παρόντος σχολικού κανονισμού είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από τον χρόνο σας, ώστε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

 

ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ & ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου

Άρθρο 1

Α. Προσέλευση-Αποχώρηση

 1. Η υποδοχή των μαθητών/τριών της πρωινής ζώνης πραγματοποιείται από τις 7:00 έως τις 8:00. Για τον πρωινό κύκλο μαθημάτων η προσέλευση στον αύλειο χώρο ορίζεται από τις 8:00 έως τις 8:15. Με το χτύπημα του κουδουνιού, η πόρτα του σχολείου κλείνει και παραμένει  κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
 2. Η προσέλευση και η είσοδος των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο πραγματοποιείται από τη θύρα της οδού Πρωτομαγιάς. Η αποχώρηση γίνεται από την ίδια θύρα για τους/τις μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄), ενώ οι μαθητές/τριες των μικρών τάξεων (Α΄- Β΄- Γ΄) αποχωρούν από την πλαϊνή θύρα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
 3. Με την άφιξη των παιδιών στο σχολείο, οι γονείς ενδείκνυνται να αποχωρούν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνεται η είσοδος των μαθητών/τριών. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στον προαύλειο χώρο του σχολείου, κατά τον χρόνο παραμονής των μαθητών/τριών στην αυλή, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017.
 4. Όταν προσέρχονται οι  μαθητές/τριες το πρωί στο σχολείο, οφείλουν να κατευθύνονται στις σειρές παράταξης. Σε καμιά περίπτωση δεν ανεβαίνουν στην τάξη να αφήσουν την τσάντα ή για κάποιον άλλο λόγο.
 5. Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές/τριες, καθώς, αφενός, η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και, αφετέρου, μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 6.  Η αποχώρηση των μαθητών/τριών για όλες τις τάξεις πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης  στις 13: 15.
 7. Οι ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτές που δηλώνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο, δηλ. 15.00  ή 16.00 . Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα παιδιά τους.

Β. Φοίτηση-Απουσίες

 1. Κάθε μαθητής/τρια οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα δικαιολογείται καθυστέρηση ή απουσία από την καθημερινή σχολική ζωή.
 2. Μαθητής/τρια που προσέρχεται στο σχολείο με αδικαιολόγητη καθυστέρηση γίνεται δεκτός/ή στην τάξη, εφόσον πάρει έγγραφη άδεια προσέλευσης από τον Διευθυντή του σχολείου του. Μετά από 3 καθυστερημένες προσελεύσεις, καλούνται οι γονείς στο σχολείο. Εάν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Όταν ένα παιδί έχει σοβαρούς λόγους για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς του θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στο σχολείο, για να αναφέρουν τον λόγο απουσίας.
 4. Άδεια αποχώρησης από το σχολείο χορηγείται σε μαθητή/τρια μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς, που κατά την κρίση των Διευθυντών καλούνται να τον/την παραλάβουν αυτοπροσώπως.
 5. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, θρησκευτικού, εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (εκκλησιασμός, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, παρελάσεις, εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ.). Εξαιρούνται όσοι/ες απαλλάσσονται από τον νόμο.

Άρθρο 2

Συμπεριφορά-Διαγωγή

Α. Γενικές Επισημάνσεις

 1. Οι σωστοί τρόποι συνοδεύουν παντού κάθε μαθητή/τρια του 13ου και 23ου Δημοτικού Σχολείου. Στις σχέσεις του με τους άλλους, διευθυντές, δασκάλους/ες, συμμαθητές/τριες και προσωπικό σχολείου, εκδηλώνει πάντοτε σεβασμό και εκτίμηση.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να υπακούνε και να σέβονται όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και όχι μόνο τον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους.
 3. Η παρουσία κάθε μαθητή/τριας οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και καθαριότητα. Η επιμελής εμφάνιση συμβάλλει τόσο στην υγιεινή, όσο και στην ποιότητα της σχολικής ζωής.
 4. Οι μαθητές/τριες παρατάσσονται πάντα (άφιξη, διαλείμματα, σχόλασμα) σε σειρές και εισέρχονται ή εξέρχονται από τις αίθουσες με συνοδεία εκπαιδευτικού.
 5. Είναι αναγκαίο οι μαθητές/τριες να μην προκαλούν φθορές στο σχολείο, διότι κάθε καταστροφή υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο αφιερώνουμε πολλές ώρες της ζωής μας καθημερινά. Κάθε εσκεμμένη καταστροφή αποκαθίσταται από αυτόν που την προκάλεσε.

 

Β. Ειδικές Επισημάνσεις

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  

 1. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της τάξης τους. Κατά βάση, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία, παρακολουθούν με προσοχή το μάθημα, συνεργάζονται αρμονικά, ενώ για κάθε πρόβλημα ή διαφωνία που τυχόν προκύπτει την επιλύουν συζητώντας ή ζητώντας τη συνδρομή του/της δασκάλου/ας τους.
 2. Δεν επιτρέπονται πάρτι ή συνάξεις γενεθλίων με τούρτες, τα οποία καταναλώνουν άσκοπα και μη παιδαγωγικά τον πολύτιμο διδακτικό χρόνο.
 3. Η έξοδος των μαθητών/τριών από τις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, λήψη φαρμάκου κ.λπ.).

 

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

 1. Στα διαλείμματα κανένα παιδί δεν παραμένει στην τάξη ή στους διαδρόμους του σχολείου, εκτός από την περίπτωση βροχής.
 2. Κατά τα διαλείμματα, για λόγους ασφαλείας, οι μαθητές/τριες των μικρών τάξεων (Α΄- Β΄- Γ΄) παραμένουν στην μπροστινή αυλή, ενώ οι μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄) παραμένουν στην πίσω αυλή.
 3. Στο τέλος κάθε διαλείμματος, με το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές συντάσσονται στη σειρά τους ανά τάξεις είτε στην μπροστινή αυλή (Α΄- Β΄- Γ΄ -Δ΄) είτε στην πίσω αυλή (Ε΄ και ΣΤ΄).
 4. Δεν επιτρέπεται και αποθαρρύνεται κάθε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ απαγορεύονται τα επικίνδυνα παιχνίδια. Σχετικά με τις κερκίδες της πίσω αυλής, επιτρέπεται η χρήση μόνο των δύο πρώτων ως κάθισμα και όχι για παιχνίδι.
 5. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθούν παιδαγωγικές συνέπειες. Στο σχολείο ενθαρρύνεται πάντα η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να αισθάνεται την ασφάλεια ότι οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δύο σχολείων βρεθεί κοντά του πρόθυμα θα σκύψει πάνω στο θέμα που τον/την απασχολεί προς αποκατάστασή του.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων

 1. Δεν επιτρέπεται στον χώρο του σχολείου, αλλά και κατά την πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων, η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
 2. Οι μαθητές/τριες κατά την αναχώρηση τους από το σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών επισκέψεων  έως την επάνοδό τους, οφείλουν να υπακούν με σεβασμό στις υποδείξεις/συστάσεις όλων των συνοδών εκπαιδευτικών.

Άρθρο 3

Πρακτικές συμμόρφωσης

Στη σχολική κοινότητα οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται σωστά και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς. Η μη τήρηση των κανόνων υποβιβάζει τον ζωτικό τους χώρο και διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Από πλευράς των εκπαιδευτικών γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε προβλήματος μέσω παιδαγωγικών δράσεων και ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών. Εντούτοις, σε περιπτώσεις μη τήρησης των κανονισμών θα προκύπτουν συνέπειες, προς αποφυγή επανάληψης:

 • Παρατήρηση – Επίπληξη
 • Το παγκάκι της σκέψης
 • Ενημέρωση γονέων
 • Αποζημίωση για τυχόν προκληθείσα ζημιά

Άρθρο 4

Αξιολόγηση μαθητών/τριών

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών συν-διαμορφώνεται από:

 • τη συμμετοχή στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
 • την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας
 • την επίδοση στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 • την επιμέλεια και τη συνέπεια στις κατ’ οίκον εργασίες
 • τη συμμετοχή και συμπεριφορά στην ομάδα
 • τη γενική συμπεριφορά προς τους/τις συμμαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς

Άρθρο 5

Α. Υποχρεώσεις γονέων

 1. Η Διεύθυνση των σχολείων δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, μετά από συνεννόηση.
 2. Ενημέρωση γονέων από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης γίνεται σε χρόνο που έχει οριστεί από τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους/τις δασκάλους/ες των τμημάτων (σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017).
 3. Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο ή/και επισκέπτονται τους Διευθυντές, όταν οι μαθητές/τριες βρίσκονται στις τάξεις και  όχι στον αύλειο χώρο.
 4. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους/τις εκπαιδευτικούς για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί τους.
 5. Όταν οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο σε έκτακτες περιπτώσεις, παραλαμβάνουν το παιδί τους μόνο από το γραφείο των Διευθυντών.
 6. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικώς και εγκαίρως σε περίπτωση αργοπορίας τους.
 7. Για οποιαδήποτε θέμα, παιδαγωγικό ή διδακτικό, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται στον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, μπορούν να απευθύνονται και στη Διεύθυνση του σχολείου.
 8. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, ενημερώνει τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τον διευθυντή, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 9. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές/τριες συνοδεύονται προς την έξοδο από τους εκπαιδευτικούς, με εξαίρεση την Α΄ τάξη, της οποίας οι μαθητές/τριες παραδίδονται στους γονείς έως τα Χριστούγεννα.
 10. Κατά τις ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων, οι γονείς οφείλουν να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση από τους Διευθυντές, ώστε αν χρειαστεί να παραλάβουν το παιδί τους.
 11. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κάθε χώρο του σχολείου.

 

Β. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

 1. Κάθε γονέας-κηδεμόνας οφείλει να εγγράφεται στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και να συμμετέχει στις δραστηριότητές του προς όφελος του σχολείου.
 2. Το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα και ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων. Ωστόσο, η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι απαραίτητη για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 3. Οι γονείς-κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτιρίου ή στην ενημερωμένη ιστοσελίδα των σχολείων (https://blogs.sch.gr/13dimevo/ στην καρτέλα “Πρόσφατες Δημοσιεύσεις” & http://23dim-evosm.thess.sch.gr/ στην καρτέλα “Ανακοινώσεις” )
 4. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από τον θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας
αποτελεί
θεμελιώδη προϋπόθεση
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου
προς όφελος των μαθητών.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

13οΔημ. Σχολείο: 2310-587802, επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το mail: mail@13dim-evosm.thess.sch.gr

 

23οΔημ. Σχολείο: 2310-643540, επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το mail: mail@23dim-evosm.thess.sch.gr

 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε τα σχολεία μας να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι  μαθητές/τριές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της Σχολικής Κοινότητας.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Σχολικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση