Σύμφωνο Συνεργασίας στο πλαίσιο αδελφοποίησης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ,μετά από διαλογική  συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους , την εισήγηση του /Δ/ντή του σχολείου και των διδασκόντων , την πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Νότιας Ρωσίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενίσχυση της φιλίας, η ανάπτυξη των ανθρωπιστικών δεσμών και η σύμπραξη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νότιας Ρωσίας  και της  Ελληνικής Δημοκρατίας ,

ενέκρινε την Αδελφοποίηση της σχολικής μονάδας 23ο   Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με το 28ο   Novorossiysk σχολείο της Νότιας Ρωσίας  προκειμένου να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι της εκπαίδευσης όπως θα εξειδικεύονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων όπου αδελφοποιούνται σύμφωνα με το σύμφωνο συνεργασίας  και είναι ως εξής:

  • Να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες με στόχο να επιτύχουν το σκοπό της παρούσας συμφωνίας
  • Να διεξάγουν από κοινού συναντήσεις,διαβουλεύσεις,συσκέψεις για να συζητήσουν όλα τα θέματα για απαραίτητες ενέργειες για την ανταλλαγή πληροφοριών.                   Για την επίτευξη των στόχων συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν :
  • Ανταλλαγή εκπαιδευτικών
  • Διαμονή των μαθητών σε σχολείο συνεργασίας με την υποστήριξη των οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων και οργάνων διοίκησης.
  • Εφαρμογή των κοινών έργων από τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων (ειδικά σε τάξεις πολιτιστικής κληρονομιάς )
  • Έμφαση προσοχής στον πολιτισμό της χώρας εταίρου στη διαδικασία μελέτης της ιστορίας ,της γεωγραφίας, της λογοτεχνίας και άλλων εκπαιδευτικών αντικειμένων γενικής παιδείας με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών
  • Ανταλλαγή εκπαιδευτικής ύλης, όπως χάρτες ,βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.
  • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων για τους μαθητές των συμβαλλόμενων σχολείων .

Το σύμφωνο συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή και ισχύει μέχρι για τρία έτη.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση