Αρχείο κατηγορίας Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός 2022-23

Σας γνωστοποιούμε τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2022-23, ο οποίος μαζί με  τα πρωτόκολλα ενεργειών διαχείρισης κρίσεων καθορίζουν και ρυθμίζουν ζητήματα και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Δημοσιεύθηκε στη Λειτουργία Σχολείου, Σχολικός Κανονισμός | Σχολιάστε