Αρχείο κατηγορίας Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός 2021-22

Σας γνωστοποιούμε τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22, ο οποίος μαζί με  τα πρωτόκολλα ενεργειών διαχείρισης κρίσεων καθορίζουν και ρυθμίζουν ζητήματα και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής.

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικός Κανονισμός | Σχολιάστε