Μνημόνιο Ενεργειών για την Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο,

Τι συνιστά «κρίση»;
Ως κρίση ορίζεται ένα απρόβλεπτο, απειλητικό γεγονός που ίσως και να είναι
αναμενόμενο, ενώ υπάρχει ελάχιστος χρόνος για λήψη αποφάσεων.
Η Διαχείριση Κρίσεων είναι το σύνολο των μέτρων τα οποία στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από ένα γεγονός, όπως επίσης και η
διαδικασία πρόληψης, μείωσης ή ακόμα και επίλυσης κρίσεων.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δημοσιεύθηκε στην Λειτουργία Σχολείου, Μνημόνιο Ενεργειών, Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση